Adresa

Yhman, s.r.o. Gagarinova 1 Trenčín Slovenská republika​

Spoločnosť zapísaná v obch. registri okresného súdu
Trenčín, Oddiel: SRO
Vl.č. 15167/R
IČO: 363 401 38
IČ DPH: SK 202 190 662 3

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Trenčín
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK89 0200 0000 0019 2541 9051

Kontaktné údaje

Napíšte nám

Vaše meno a priezvisko
Email
Telefónne číslo
Správa