Ukončenie podpory vybraných modelov firewallov

S platnosťou od 1.1.2019 ukončujeme technickú podporu firewallov zakúpených pred 31.12.2016 s označením YHR, ALIX a YHLX.

S platnosťou od 31.3.2019 bude ukončená akákoľvek podpora na vyššie uvedené modely.

 

Tím Yhman s.r.o. | 21.12.2018