SLUŽBY A RIEŠENIA

Pre malých aj veľkých
https://www.yhman.sk/wp-content/uploads/2020/01/solution-1.png
KOMPLEXNÁ SPRÁVA IT

Postaráme sa spoľahlivé o fungovanie vašej infraštruktúry. Uplatňujeme princíp komplexného prístupu k zákazníkovi. To znamená, že klient sa nemusí obracať na viacerých IT dodávateľov.

https://www.yhman.sk/wp-content/uploads/2020/01/solution-2.png
OUTSOURCING IT SLUŽIEB

V dnešnej rýchlej dobe je outsourcing efektívna a zároveň moderná forma poskytovania IT služieb. Táto forma starostlivosti o IT šetrí zákazníkovi čas a finančné prostriedky.

https://www.yhman.sk/wp-content/uploads/2020/01/solution-vzdialeny-pristup.png
VZDIALENÝ PRÍSTUP

Pristupujte bezpečne do podnikovej siete odkiaľkoľvek z pracovných ciest i súkromia domova prostredníctvom internetu a využívajte pritom firemné dokumenty a prostriedky.

https://www.yhman.sk/wp-content/uploads/2020/01/solution-3.png
NÁVRH A REALIZÁCIA SIETÍ

Navrhujeme a realizujeme výstavbu nových, modernizáciu a optimalizáciu existujúcich dátových sietí. Pri všetkých činnostiach kladieme dôraz na aplikáciu súčasných štandardov.

https://www.yhman.sk/wp-content/uploads/2020/01/pene_testy_sluzby.png
PENETRAČNÉ TESTY

Pre zákazníkov, ktorým záleží na bezpečnosti ich prevádzkových systémov, poskytujeme realizáciu automatizovaných penetračných testov, či už na jednorazovej alebo pravidelnej báze.

https://www.yhman.sk/wp-content/uploads/2020/01/solution-prenajom-zariadeni.png
PRENÁJOM FIREWALLOV

Poskytujeme služby súvisiace s využívaním IT technológií (tlačiarne a multifunkčné zariadenia, firewally, servery atď.) potrebných pre váš rast formou prenájmu alebo leasingu.

https://www.yhman.sk/wp-content/uploads/2020/01/solution-servis.png
SERVIS PC

Servis počítačov považujeme za jednu z elementárnych IT činností vôbec. Medzi ne patrí napríklad odvírenie PC, inštalácia operačného systému, fyzické či softvérové prečistenie PC a výmena komponentov.

https://www.yhman.sk/wp-content/uploads/2020/01/solution-predaj-hw-sw.png
PREDAJ HW A SW

Súčasťou celkového balíka služieb s pridanou hodnotou je aj predaj IT technológií s pridanou hodnotou. Svojim zákazníkom poskytujeme cielený predaj hardvéru a softvéru presne podľa ich požiadaviek.

https://www.yhman.sk/wp-content/uploads/2020/01/solution-konzulatacie.png
KONZULTÁCIE

Pomáhame vám správne identifikovať vaše skutočné potreby a spoločne nachádzame tie najlepšie riešenia. Pri konzultáciách so zákazníkmi pozorne počúvame požiadavky a zvažujeme všetky možnosti.