PRENÁJOM FIREWALLOV

Realizujeme krátkodobý a dlhodobý prenájom firewallov
AKÉ ZARIADENIA ZÁKAZNÍKOM PONÚKAME?

Súčasťou krátkodobého aj dlhodobého prenájmu je asistencia pri pripojení zariadenia do zákazníkovej infraštruktúry a prvotná konfigurácia. Ponúkame aj službu „ExpressExchange“, kde je reklamácia v prípade poruchy, resp. nefunkčnosti riešená expresne do 72 hodín. Zákazníkom ďalej ponúkame dohľad a správu prenajatých zariadení. Cenník prenájmu zariadení závisí od dĺžky a typu prenájmu, zariadenia a veľkosti riešenia.

 • UTM Firewally Stormshield
 • Firewally pfSense
 • Firewally OPNSense
VÝHODY PRENÁJMU
 • Klient si nemusí kupovať zariadenie (minimalizuje celkové náklady na obstaranie riešenia)
 • Súčasťou poplatku za prenájom sú aj softvérové aktualizácie na dané obdobie
 • Počas doby prenájmu je poskytovaná záruka na zariadenie
 • Pri prenájme je uzatvorená aj zmluva o poistení pre prípad poškodenia zariadenia v dôsledku živelnej pohromy resp. iných nepredvídaných okolností (požiar, krádež a pod.)
DLHODOBÝ PRENÁJOM UŽ OD 23.99 €

Dlhodobý prenájom firewallov je poskytovaný na obdobie 12, 24, 36 alebo 48 mesiacov. Pri dlhodobom prenájme je bezpečnostné riešenie poskytované ako služba. Po uplynutí doby prenájmu si môže zákazník zariadenie odkúpiť, alebo požiadať o iné zariadenie.

KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM

Krátkodobý prenájom je realizovaný na obdobie od 14 dní do 6 mesiacov, je vhodný pri projektoch kde zákazník potrebuje firewall z rôznych dôvodov ako napríklad:

 • Navýšenie priepustnosti existujúceho riešenia na časovo obmedzenú dobu (vianočné sviatky ..)
 • Prevádzka paralelného IT riešenia, napr. pri migrácii IT
 • Testovanie nového riešenia
 • Bezpečnostnej udalosti, incidente (hackerský útok na existujúce riešenie a pod.)
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Máte záujem o naše služby?

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať a my vám s radosťou poradíme

Máte záujem o naše služby?

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať a my vám s radosťou poradíme