Dôležité upozornenie v súvislosti s COVID-19

16. marca 2020

Vážení zákazníci, v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 (koronavírus), Vyhlásením núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. Vládou SR a ochranou našich zamestnancov, upravujeme prevádzku našej spoločnosti nasledovne:

  • Svojim partnerom, klientom a aj širokej verejnosti naďalej poskytujeme v plnej miere všetky služby z nášho portfólia služieb dištančnou formou – na diaľku (vzdialeným prístupom).
  • Objednávky a dodávky tovaru budú realizované formou doručenia kuriérom alebo poštou.
  • Reklamácie tovarov sú akceptované len zaslaním tovaru priamo do servisného strediska alebo do sídla našej spoločnosti.
  • Osobné návštevy v sídle spoločnosti sú umožnené jedine vopred ohláseným osobám na základe vydaného súhlasu vedením spoločnosti!
  • Servisné zásahy u zákazníkov v zmysle riadne podpísaných SLA zmlúv sú poskytované bez zmeny, za predpokladu dodržania všetkých hygienických a zdravotných opatrení. Od zákazníkov budeme vyžadovať prehlásenie o čistote a zdravotnej bezpečnosti v súvislosti s COVID-19.